DEMO STUDY MATERIAL


Video Lectures

Science

बलआणि बलाचे प्रकार

गती आणि गतीचे नियम

गती आणि गतीचे नियम भाग 2Economics

कर संरचना

चलन वाढ

पैसा आणि चलन व्यवस्था भाग 1


Maths

नफा तोटा

सांकेतिक भाषा

प्रमाण


Indian Polity


संघराज्याची वैशिष्टे भाग 1

संघराज्याची वैशिष्टे भाग 2

भारतीय संविधान भाग 1

भारतीय संविधान भाग 2

मार्गदर्शक तत्व

Marathi


सर्वनाम

क्रियापद

News Capsule


News 1

News 2

Audio Books


Audio book 1

Audio book 2

Communication Skills


English Communication Skills

Audio Books (Podcast)कामगार चळवळ


कृषी अर्थव्यवस्था


गती व गतीचे प्रकार


घटना दुरुस्ती


दलित चळवळ


धातु व अधातु


भारतीय नाणे बाजार


मुख्यमंत्री व मंत्रीमंडळ


विशेषण


शब्दविचार

Advertisement

AdvertisementAvatarAvatar